ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร 084-669-4456

สาขา สุขสวัสดิ์ 70

61/10 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 (ระหว่าง ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 21 และ ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 23 )

หมู่ที่ 3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Tel : 086-824-4566 , 02-840-7757 Fax : 02-840-7937